JanivisOffice

ข้อมูลการชำระเงิน

วิธีชำระเงิน:

เพื่อป้องกันการโอนผิดบัญชี กรุณาติดต่อสอบถามที่ 089-188-5536 (ฝ่ายบัญชี)

โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เจนิวิส ออฟฟิศ ซัพพลายส์ จำกัด

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

พร้อมเพย์

พร้อมเพย์

อินเทอร์เน็ต แบงค์กิ้ง

อินเทอร์เน็ต แบงค์กิ้ง

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

bay

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บริษัท เจนิวิส ออฟฟิศ ซัพพลายส์ จำกัด

143-1-75901-6

( ออมทรัพย์ )