janivisofficesupplies

ลวดเย็บราปิด66/6( RAPID66/6)5,000ตัว/กล่อง


฿125.00
รายละเอียด:-ลวดเย็บ ราปิด 24/6(5,000 เข็ม) ใช้ได้กับเครื่องเย็บรุ่น LONGARM 12/12เย็บกระดาษได้หนา 30แผ่น 5,000 เข็ม/กล่อง ราคา 68บาท-ลวดเย็บ ราปิด 24
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ราปิด(RAPID)
  • รหัสสินค้า : 002420

รายละเอียดสินค้า ลวดเย็บราปิด66/6( RAPID66/6)5,000ตัว/กล่อง


รายละเอียด:
-ลวดเย็บ ราปิด 24/6(5,000 เข็ม) ใช้ได้กับเครื่องเย็บรุ่น LONGARM 12/12


เย็บกระดาษได้หนา 30แผ่น 5,000 เข็ม/กล่อง ราคา 68บาท-ลวดเย็บ ราปิด 24/6 (5,000 เข็ม) ใช้กับเครื่องเย็บรุ่น Ultimate NXT,S27,HD12/12,20E เย็บกระดาษได้หนา 20 แผ่ 5,000 เข็ม/กล่อง ราคา 68 บาท-ลวดเย็บ ราปิด 26/6 (5,000 เข็ม) ใช้กับเครื่องเย็บรุ่นUltimate NXT ,S27,HD12/12,20E เย็บกระดาษได้หนา 30 แผ่น 5,000 เข็ม/กล่อง ราคา 46 บาท-ลวดเย็บ ราปิด 9/8 (5,000 เข็ม) ใช้กับเครื่องเย็บรุ่น HD70,HD9,HD170 เย็บกระดาษได้หนา 40 แผ่น 5,000 เข็ม/กล่อง ราคา 260 บาท

-ลวดเย็บ ราปิด 9/10 (5,000 เข็ม) ใช้กับเครื่องเย็บรุ่น HD70,HD9,HD170 เย็บกระดาษได้หนา 70 แผ่น 5,000 เข็ม/กล่อง ราคา 275 บาท-ลวดเย็บ ราปิด 9/12 (5,000 เข็ม) ใช้กับเครื่องเย็บรุ่น HD9,HD170 เย็บกระดาษได้หนา 90 แผ่น 5,000 เข็ม/กล่อง ราคา 280 บาท


-ลวดเย็บ ราปิด 9/14 (5,000 เข็ม) ใช้กับเครื่องเย็บรุ่น HD9,HD170 เย็บกระดาษได้หนา 110 แผ่น 5,000 เข็ม/กล่อง ราคา 295 บาท

-ลวดเย็บ ราปิด 9/17 (1,000 เข็ม) ใช้กับเครื่องเย็บรุ่น HD170 เย็บกระดาษได้หนา 150 แผ่น 1,000 เข็ม/กล่อง ราคา 155 บาท
-ลวดเย็บ ราปิด 9/20 (1,000 เข็ม) ใช้กับเครื่องเย็บรุ่นHD170 เย็บกระดาษได้หนา 170 แผ่น 1,000 เข็ม/กล่อง ราคา 165 บาท

-ลวดเย็บ ราปิด ยิงเส้นหนา 140/6 ราคา : 270 บาท / กล่อง

-ลวดเย็บ ราปิด ยิงเส้นหนา 140/8 ราคา : 290 บาท / กล่อง


-ลวดเย็บ ราปิด ยิงเส้นหนา 140/10 ราคา : 330 บาท / กล่องลวดเย็บ ราปิด ยิงเส้นหนา 140/12 ราคา : 385 บาท / กล่องลวดเย็บ ราปิด ยิงเส้นหนา 140/14 ราคา : 420 บาท / กล่องลวดเย็บ ราปิด เย็บไฟฟ้า 66/6 ราคา : 125 บาท / กล่องลวดเย็บ ราปิด เย็บไฟฟ้า 66/8 ราคา : 150 บาท / กล่องลวดเย็บ ราปิด เย็บไฟฟ้า 44/6 ราคา : 150 บาท / กล่องลวดเย็บ ราปิด เย็บไฟฟ้า 44/8 ราคา : 170 บาท / กล่องลวดเย็บ ราปิด เย็บไฟฟ้า 5080 ราคา : 2,460 บาท / กล่องลวดเย็บ ราปิด ยิงเส้นบาง 13/6 (5000ตัว) ราคา : 175 บาท / กล่องลวดเย็บ ราปิด ยิงเส้นบาง 13/8 (5000ตัว) ราคา : 195 บาท / กล่องลวดเย็บ ราปิด ยิงเส้นบาง 13/10 (5000ตัว) ราคา : 215 บาท / กล่องลวดเย็บ ราปิด ยิงเส้นบาง 13/14 (5000ตัว) ราคา : 270 บาท / กล่องลวดเย็บ ราปิด ยิงเส้นบาง 13/20 (1250ตัว) ราคา : 185 บาท / กล่อง
ลวดเย็บ ราปิด เย็บกล่องลูกฟูก 73/6 ราคา : 225 บาท / กล่
ลวดเย็บ ราปิด เย็บกล่องลูกฟูก 73/8 ราคา : 280 บาท / กล่อง


ลวดเย็บ ราปิด เย็บกล่องลูกฟูก 73/10 ราคา : 300 บาท / กล่องลวดเย็บ ราปิด เย็บกล่องลูกฟูก 73/12 ราคา : 330 บาท / กล่องลวดเย็บ ราปิด ยิงตะปู 300/16 ราคา : 140 บาท / กล่องลวดเย็บ ราปิด ยิงตะปู 300/20 ราคา : 240 บาท / กล่องลวดเย็บ ราปิด ยิงตะปู 300/25 ราคา : 250 บาท / กล่องลวดเย็บ ราปิด แคสเซท ด๊วกซ์ ราคา : 240 บาท / กล่อง